@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TARKAN

𐱃𐰀𐰺𐰴𐰀𐰣

< TARIK | TAŞKIN >