@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe BAYRAM

𐰉𐰀𐰖𐰺𐰀𐰢

< BAYKAM | BAYSAL >