@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe BAYKAM

𐰉𐰀𐰖𐰴𐰀𐰢

< BAYKAL | BAYRAM >