@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe BAYKAL

𐰉𐰀𐰖𐰴𐰀𐰞

< BAYBARS | BAYKAM >