@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe SUNGUR

𐰽𐰆𐰭𐰍𐰆𐰺

< SUNAY | TAMER >