@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe SENEM

𐰾𐰀𐰤𐰢

< ŞENEL | ŞENER >