@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ŞÜKRAN

𐱁𐰜𐰺𐰀𐰣

< SUDE | ŞÜKRÜ >