@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TUĞÇE

𐱃𐰆𐰍𐰲𐰀

< TOYGUN | TUĞRUL >