@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TÜLAY

𐱅𐰇𐰠𐰀𐰖

< TUĞRUL | TÜLİN >