@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TÜRKAN

𐱅𐰇𐰼𐰜𐰀𐰣

< TÜRK | TÜRKAY >