@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TUTKU

𐱃𐰆𐱃𐰴𐰆

< TÜRKMEN | UĞUR >