@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖKTÜRK

𐰏𐰜𐱅𐰇𐰼𐰜

< GÖKTUĞ | GONCA >