@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜNGÖR

𐰏𐰇𐰤𐰏𐰇𐰼

< GÜNEŞ | GÜNNUR >