@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe BELİZ

𐰋𐰀𐰠𐰃𐰔

< BELİNAY | BELKIS >