@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe BELKIS

𐰋𐰀𐰠𐰴𐰃𐰽

< BELİZ | BENGİSU >