@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe MUTLU

𐰢𐰆𐱃𐰞𐰆

< MUSTAN | MÜZEYYEN >