@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe MUSTAN

𐰢𐰆𐰽𐱃𐰀𐰣

< MUSTAFA | MUTLU >