@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe SEVDA

𐰾𐰀𐰋𐰑𐰀

< SEVCAN | SEVGİ >