@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe SEVCAN

𐰾𐰀𐰋𐰲𐰀𐰣

< SEVAL | SEVDA >