@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe MAYA

𐰢𐰀𐰖𐰀

< MASAL | MAZLUM >