@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe MERAL

𐰢𐰀𐰼𐰀𐰞

< MEMİŞ | MERDAN >