@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ÖYKÜ

𐰇𐰘𐰚𐰇

< OYA | OYLUM >