@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ÖZKAY

𐰇𐰔𐰴𐰀𐰖

< ÖZKAN | ÖZLEM >