@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ATATÜRK

𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰜
"T" harfine dikkat edin, ATA yazarken kalın 𐱃, TÜRK yazarken ise ince 𐱅 kullanılır. Bu Göktürk alfabesinin kalın-ince harf kuralına güzel bir örnektir.

< ATALAY | ATİLLA >