@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ATİLLA

𐰀𐱃𐰃𐰠𐰞𐰀

< ATATÜRK | AYAZ >