@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ATALAY

𐰀𐱃𐰞𐰖

< ATAKAN | ATATÜRK >