@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ATAKAN

𐰀𐱃𐰴𐰣

< ATACAN | ATALAY >