@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe SELDA

𐰾𐰀𐰠𐰑𐰀

< SELÇUK | SELEN >