@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ARZU

𐰀𐰺𐰔𐰆

< ARSLAN | ASEL >