@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERAY

𐰀𐰺𐰖

< ERALPAY | ERAYDIN >