@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ÇAĞLAR

𐰲𐰀𐰍𐰞𐰀𐰺

< ÇAĞLA | ÇAĞRI >