@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe AYKUT

𐰀𐰖𐰴𐰆𐱃

< KAN | AYLA >