@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe KORKMAZ

𐰴𐰆𐰺𐰴𐰢𐰀𐰔

< KOREL | KUBİLAY >