@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe KUBİLAY

𐰸𐰆𐰋𐰃𐰞𐰀𐰖

< KORKMAZ | KÜBRA >