@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe KOREL

𐰸𐰆𐰼𐰀𐰠

< KORAY | KORKMAZ >