@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TEOMAN

𐱅𐰀𐰆𐰢𐰀𐰣

< TEMEL | TİMUÇİN >