@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe RÜYA

𐰼𐰇𐰖𐰀

< RÜSTEM | ŞABAN >