@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe SEDA

𐰾𐰀𐰑𐰀

< SEÇKİN | SEDAT >