@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ALKAN

𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣

< ALİ | ALP >