@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ALP

𐰀𐰞𐰯

< ALKAN | ALPAMIŞ >