@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ALPAMIŞ

𐰀𐰞𐰯𐰀𐰢𐰃𐱁

< ALP | ALPARSLAN >