@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe DEMİRKAN

𐰓𐰀𐰢𐰃𐰼𐰴𐰀𐰣

< DEMİRAY | DEÑİZ >