@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERKORAY

𐰀𐰼𐰴𐰆𐰺𐰀𐰖

< ERKİN | ERKUT >