@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERKUT

𐰀𐰼𐰴𐰆𐱃

< ERKORAY | ERMAN >