@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe OĞUZER

𐰆𐰍𐰔𐰀𐰼

< OĞUZBEY | OĞUZKAN >