@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe POLAT

𐰯𐰆𐰞𐰀𐱃

< PINAR | POLATKAN >