@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe POYRAZ

𐰯𐰆𐰖𐰺𐰀𐰔

< POLATKAN | RAMAZAN >