@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ÖZTÜRK

𐰇𐰔𐱅𐰇𐰼𐰜

< ÖZTEKİN | PAMUK >