@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖKSEL

𐰏𐰜𐰾𐰀𐰠

< GÖKMEN | GÖKSU >