@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖKMEN

𐰏𐰜𐰢𐰀𐰤

< GÖKHAN | GÖKSEL >